Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

bezemnieomnie
18:46
2138 5c2d
Reposted frommarysia marysia viayouaresonaive youaresonaive
bezemnieomnie
16:10
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken – Mroczne umysły
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaznikajac znikajac
bezemnieomnie
16:10
Tak złamaliśmy przysięgę gówniarzy.
— Filipek-List pożegnalny
Reposted frompastelowe pastelowe

August 08 2017

13:12
0484 5910 500

antosstuff:

Malcolm T. Liepke

Reposted fromLittleJack LittleJack viayouaresonaive youaresonaive
13:05
3831 9087 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaznikajac znikajac
bezemnieomnie
12:51
Reposted fromqb qb viayouaresonaive youaresonaive
bezemnieomnie
12:51
2365 1382
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viakatiuszak katiuszak
bezemnieomnie
12:50
bezemnieomnie
12:50
bezemnieomnie
12:50
3628 7496
\*\
bezemnieomnie
12:50
Trzeba tworzyć sobie własną przestrzeń - taką, w której jest spokój i dużo książek.
— "Myśl to forma odczuwania. Susan Sontag w rozmowie z Jonathanem Cottem"
Reposted fromciarka ciarka viayouaresonaive youaresonaive
bezemnieomnie
12:49
bezemnieomnie
12:49

August 05 2017

19:32
9267 8479 500
Reposted fromlouse louse viafrequenzwasser frequenzwasser
bezemnieomnie
19:08
1789 bb21
Reposted fromnyaako nyaako viafrequenzwasser frequenzwasser

August 03 2017

bezemnieomnie
18:38
I thought I saw the devil, this morning
Looking in the mirror, drop of rum on my tongue
With the warning to help me see myself clearer
I never meant to start a fire,
I never meant to make you bleed,
I'll be a better man today

I'll be good, I'll be good
And I'll love the world, like I should
Yeah, I'll be good, I'll be good
For all of the times that I never could.
Reposted byfrequenzwasser frequenzwasser

July 26 2017

13:36
3060 71b2 500
bezemnieomnie
10:51
Najchętniej chciałoby się wszystko rzucić, położyć się w domu do łóżka i o niczym więcej nie słyszeć.
— F. Kafka - Proces
Reposted fromunr-eal unr-eal viayouaresonaive youaresonaive
bezemnieomnie
10:50
0422 be7f 500

July 24 2017

bezemnieomnie
20:43
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl