Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

bezemnieomnie
19:53
5364 e109
Reposted fromnyaako nyaako viaAmericanlover Americanlover
bezemnieomnie
19:53
5185 ea73 500
That '70s Show S08E05
19:52
6021 4891
Reposted fromKnoeggi Knoeggi viaAmericanlover Americanlover

November 29 2017

bezemnieomnie
18:57

Czasem lubię po prostu myśleć, że jestem jak facet i opanowałam umiejętność zapominania o kłopotach, wyłączania się na rzeczywistość. Życie kobiet pełne jest zachwytu, euforii, małych i większych kryzysów. Wydaje nam się, że jesteśmy silne, bo potrafimy tłumić łzy, pić piwo i samodzielnie rozwiązywać wszystkie problemy. Aż przyjdzie moment, gdy jedynie knykcie gryziemy po kątach, ucząc się od nowa – okazywania słabości.

Wszystkie pragniemy mieć w sobie coś z faceta.
Żadna nie potrafi pogodzić się z miłością.

http://kobietanakonkretach.pl/kazdy-z-nas-tak-naprawde-jest-sam/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapastelowe pastelowe
bezemnieomnie
18:56
Najbardziej brakuje mi tu zyletki. Nie wiem jak poradzić sobie czasem z bólem bez niej. 
Reposted frompastelowe pastelowe
bezemnieomnie
18:55
Nie mam pewności, bo nie czytam w Twoich myślach. Wydaje mi się jednak, że różnica między nami polegała na tym,  że ja nie wyobrażałam sobie, że nie ma Cię w ogóle. Nie tylko w moim życiu. Gdziekolwiek. 
Reposted frompastelowe pastelowe

November 28 2017

bezemnieomnie
20:46
2259 44db 500
Reposted fromkaiee kaiee viaaviee aviee
bezemnieomnie
20:42
7207 f0f3 500

November 26 2017

bezemnieomnie
21:07
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viazapachsiana zapachsiana
bezemnieomnie
21:05
Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret
Reposted fromcorvax corvax viapastelowe pastelowe

November 25 2017

bezemnieomnie
22:04
1658 1094
Reposted fromsarazation sarazation viaAmericanlover Americanlover
bezemnieomnie
21:40
3695 484f
Reposted frombethgadar bethgadar viaCaccipergolo Caccipergolo

November 13 2017

14:03
7053 da39 500
Reposted fromgoniewicz goniewicz viayouaresonaive youaresonaive

November 12 2017

bezemnieomnie
13:46
6437 9da7
bezemnieomnie
13:43
Trzeba się nauczyć zapominać o cudzych obietnicach.
— Henning Mankell
bezemnieomnie
13:43
0650 858d
Reposted fromfelicka felicka viayouaresonaive youaresonaive
13:43
bezemnieomnie
13:42
chcę do ciebie zadzwonić
powiedzieć
że coś mi się w życiu nie udało
że przegrywam wojny
że uwierają mnie grzechy w niewygodnych butach
chcę do ciebie zadzwonić
przywrócić
tę jedną chwilę świętego spokoju
kiedy zamykam okna na klucz
i rozstać też się nie chcę
bo zabrakło nam czasu na muzykę
do duszy to wszystko
słuchawki milczą
to najlepszy dowód na to że istnieją pustki
— Kaja Kowalewska
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viayouaresonaive youaresonaive
bezemnieomnie
13:39
13:38
2416 77de 500

electricpersona:

Hawkins Middle School - Snow Ball 1984

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl