Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2018

bezemnieomnie
14:39
bezemnieomnie
14:39
5316 10b9
bezemnieomnie
14:34
2365 2709
Reposted from4777727772 4777727772 viayouaresonaive youaresonaive
bezemnieomnie
14:29
2227 7b09 500
.

July 13 2018

bezemnieomnie
21:17
8578 b143 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaAmericanlover Americanlover
bezemnieomnie
21:16
8500 a141 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaAmericanlover Americanlover

July 11 2018

bezemnieomnie
09:25
6550 1678 500
Reposted fromSanthe Santhe viaAmericanlover Americanlover
bezemnieomnie
09:24
9421 93b9
Reposted fromtichga tichga viaAmericanlover Americanlover
bezemnieomnie
09:12
Czasami kłamstwo lub pominięcie niektórych kwestii jest najlepszą rzeczą jaką można zrobić.
-Coś się stało? -Nie, wszystko ok.
Reposted frompastelowe pastelowe
bezemnieomnie
09:11
5254 2684 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaAmericanlover Americanlover
bezemnieomnie
09:11
  for bad days and good days forever
Reposted from4777727772 4777727772 viaAmericanlover Americanlover
09:08
bezemnieomnie
09:05
2026 9f55
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover

June 28 2018

bezemnieomnie
18:37
 
Reposted from4777727772 4777727772 viapastelowe pastelowe
bezemnieomnie
18:37
Jak to jest mieć trzy lata? Czy byłem szczęśliwy? Czy byłem kochany? Nie pamiętam. Później od siódmego czy dziesiątego roku życia pamiętam jakieś urywki. Jakieś sceny. Mam takie zdjęcie, na którym siedzę nad „Poczytaj mi, mamo”. Jestem ubrany w białą koszulkę z zaokrąglonym kołnierzykiem. Dołki w policzkach. Fryzurę na garnek. Patrzę uśmiechnięty w książkę. Jestem pełen nadziei. Ufności. Świat jest dla mnie dobrym, przyjaznym, ciepłym miejscem. Kiedy to znika?
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viapastelowe pastelowe

June 27 2018

08:34
0742 0231 500
bezemnieomnie
08:33
bezemnieomnie
08:32
4206 48b7 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaxannabelle xannabelle

June 26 2018

bezemnieomnie
02:31

June 25 2018

bezemnieomnie
20:09
Reposted fromFlau Flau viapastelowe pastelowe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl