Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2018

bezemnieomnie
00:21
5088 21c5
Reposted fromuncuts uncuts viazapachsiana zapachsiana
bezemnieomnie
00:20
Bolało mnie, że o mnie zapomniała. Ale jeszcze bardziej bolało mnie to, że sprawiłem, że chciała o mnie zapomnieć. Zostawiłem ją na rozstaju dróg. Zupełnie zagubioną i ubrudzoną resztkami złudzeń, w które tak wierzyła. Wierzyła we mnie. A ja zdaje się byłem wtedy zbyt nierozsądny, żeby być dla niej kimś więcej niż iluzją. Z czasem zrozumiałem, że całą sytuację zinterpretowała tak, jakbym wbił jej nóż w serce i przekręcił. To dlatego z jej ust zamiast słodkiego śmiechu wylała się jak krew cała fala gorzkich słów. Wtedy nie rozumiałem. Dzisiaj wiem wszystko. Powinienem wziąć ją za rękę i przeprowadzić przez to co było dla niej niezrozumiałe. Powinienem być obok w te noce, kiedy płakała wewnątrz siebie z bezradności. Bo ona taka była, że nie potrafiła płakać łzami. Płakała w sercu. Powinienem być wtedy, chociażby po to żeby pogłaskać jej włosy. Ucałować czoło. Ale byłem tchórzem. Teraz muszę patrzeć jak ktoś inny obmywa jej rany i koi zmysły. Tworzy jej historię. A ona - ona mnie już nie chce. Nie chce nawet w swoich wspomnieniach. I to boli. Tak, że w duszy gasną wszystkie gwiazdy. Przecież wiem, że straciłem niebo.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazapachsiana zapachsiana
bezemnieomnie
00:12
Nie jestem głupią romantyczką. Nie chcę niebios ani spadających gwiazd. Nie chcę kamieni szlachetnych ani złota. Już mam te rzeczy. Chcę ... pewnej ręki. Dobrej duszy. Chcę zasnąć i obudzić się wiedząc, że moje serce jest bezpieczne. Chcę kochać i być kochana.
— Shana Abe
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazapachsiana zapachsiana

March 18 2018

bezemnieomnie
22:56
Reposted fromFlau Flau viaLabRatOr28 LabRatOr28
20:00
9827 eaad 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viapastelowe pastelowe

March 03 2018

20:11
5969 1eba 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viapastelowe pastelowe

February 27 2018

bezemnieomnie
20:26
6495 9127
Reposted frompomoor pomoor viazapachsiana zapachsiana
bezemnieomnie
19:50
5884 f48f 500
Reposted fromexistential existential viamentality mentality
bezemnieomnie
19:26
1502 5e8f 500
Reposted fromnutt nutt viaAmericanlover Americanlover
bezemnieomnie
17:28
4397 b82c 500
Ulotka Polskiej Ligi Przyjaciół Zwierząt, Pińsk, 1933 r.
bezemnieomnie
17:24
Obracanie Pałacu Lubomirskich. Warszawa 2.04.1970. Fot. Jarosław Tarań, zbiory Ośrodka KARTA
Można? Można.
Reposted fromcleanout cleanout viaAmericanlover Americanlover
bezemnieomnie
17:22
9122 cdea 500
Reposted fromruuude ruuude viaAmericanlover Americanlover
bezemnieomnie
17:15
4298 812b 500
Reposted fromjottos jottos viaAmericanlover Americanlover
bezemnieomnie
17:14
7290 9a63
Reposted fromEtnigos Etnigos viaCaccipergolo Caccipergolo

January 31 2018

bezemnieomnie
22:35
6834 caf7 500
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viayouaresonaive youaresonaive
bezemnieomnie
22:35
Mała, nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłaś się dla miłości, że zdarłaś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - on może ci tylko zazdrościć.
— "Listy do Małej"
22:34
6399 0115 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viayouaresonaive youaresonaive
bezemnieomnie
22:34
1404 90ff 500
Reposted fromdobby dobby viamentality mentality

January 17 2018

bezemnieomnie
00:02
6889 5d29 500
Up to Date nad ranem. Wrzesień 2017.
Reposted from1923 1923 viayouaresonaive youaresonaive

January 11 2018

bezemnieomnie
15:09
4289 203f 500
Reposted fromfeminine feminine viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl