Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2018

bezemnieomnie
23:18
9044 7414 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viakatiuszak katiuszak
bezemnieomnie
23:18
Rozpamiętywanie każdego uczucia prowadzi do jego nasilenia.
— Bogdan Wojciszke
Reposted fromirmelin irmelin viaaviee aviee
bezemnieomnie
23:17
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaaviee aviee

May 09 2018

bezemnieomnie
10:24
Na koniec nie będa mnie bolały słowa wrogów, lecz milczenie przyjaciół.
— Martin Luther King
Reposted fromatyde atyde viaaviee aviee
bezemnieomnie
10:19
8544 2fed 500
Reposted fromnutt nutt viakatiuszak katiuszak
bezemnieomnie
09:54
6117 1a82 500
Reposted fromPoranny Poranny viaznikajac znikajac

May 01 2018

bezemnieomnie
09:02
7075 823e 500
Reposted fromseaweed seaweed viakatiuszak katiuszak
bezemnieomnie
08:40
3366 b1c6
Reposted frommakle makle viaznikajac znikajac
bezemnieomnie
08:39
bezemnieomnie
08:02
08:01
bezemnieomnie
07:59
7533 d3ea 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaAmericanlover Americanlover

April 11 2018

bezemnieomnie
12:41
6349 0809
Reposted fromtfu tfu viakatiuszak katiuszak

April 01 2018

bezemnieomnie
21:13
2295 f1e1 500
Reposted fromkrzysk krzysk viayouaresonaive youaresonaive

March 25 2018

22:50
2256 b9ad

Montmartre Paris 1950s

Photo: Patrice Molinard 

bezemnieomnie
22:42
W psychologii jest takie pojęcie „błysk”. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz

March 23 2018

bezemnieomnie
00:21
5088 21c5
Reposted fromuncuts uncuts viazapachsiana zapachsiana
bezemnieomnie
00:20
Bolało mnie, że o mnie zapomniała. Ale jeszcze bardziej bolało mnie to, że sprawiłem, że chciała o mnie zapomnieć. Zostawiłem ją na rozstaju dróg. Zupełnie zagubioną i ubrudzoną resztkami złudzeń, w które tak wierzyła. Wierzyła we mnie. A ja zdaje się byłem wtedy zbyt nierozsądny, żeby być dla niej kimś więcej niż iluzją. Z czasem zrozumiałem, że całą sytuację zinterpretowała tak, jakbym wbił jej nóż w serce i przekręcił. To dlatego z jej ust zamiast słodkiego śmiechu wylała się jak krew cała fala gorzkich słów. Wtedy nie rozumiałem. Dzisiaj wiem wszystko. Powinienem wziąć ją za rękę i przeprowadzić przez to co było dla niej niezrozumiałe. Powinienem być obok w te noce, kiedy płakała wewnątrz siebie z bezradności. Bo ona taka była, że nie potrafiła płakać łzami. Płakała w sercu. Powinienem być wtedy, chociażby po to żeby pogłaskać jej włosy. Ucałować czoło. Ale byłem tchórzem. Teraz muszę patrzeć jak ktoś inny obmywa jej rany i koi zmysły. Tworzy jej historię. A ona - ona mnie już nie chce. Nie chce nawet w swoich wspomnieniach. I to boli. Tak, że w duszy gasną wszystkie gwiazdy. Przecież wiem, że straciłem niebo.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazapachsiana zapachsiana
bezemnieomnie
00:12
Nie jestem głupią romantyczką. Nie chcę niebios ani spadających gwiazd. Nie chcę kamieni szlachetnych ani złota. Już mam te rzeczy. Chcę ... pewnej ręki. Dobrej duszy. Chcę zasnąć i obudzić się wiedząc, że moje serce jest bezpieczne. Chcę kochać i być kochana.
— Shana Abe
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazapachsiana zapachsiana

March 18 2018

bezemnieomnie
22:56
Reposted fromFlau Flau viaLabRatOr28 LabRatOr28
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl