Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2017

bezemnieomnie
19:17
4386 8f17 500
Reposted fromexistential existential viakatiuszak katiuszak
bezemnieomnie
19:16
0405 f795 500
bezemnieomnie
19:13
4087 4289 500
Reposted fromfoina foina viaAmericanlover Americanlover
bezemnieomnie
19:12

October 03 2017

bezemnieomnie
19:51

September 26 2017

bezemnieomnie
19:14
0193 40fc 500
Reposted fromvandalize vandalize viayouaresonaive youaresonaive

September 25 2017

23:06
bezemnieomnie
23:06

September 24 2017

bezemnieomnie
20:10
Są dni, kiedy jestem z kamienia, czasem z żelaza, najczęściej, niestety ze szkła
— Roma Ligocka
20:10
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
20:08
1448 4aae 500
bezemnieomnie
20:07
1538 6e31
Reposted fromscorpix scorpix viasalami salami

September 21 2017

22:45
7031 3946
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viakhal khal

September 19 2017

bezemnieomnie
19:32
4610 c834 500
Reposted fromcrazydunky crazydunky viaznikajac znikajac

September 18 2017

bezemnieomnie
16:36
9247 c406
Reposted fromblueinsane blueinsane viagoldenboy goldenboy
bezemnieomnie
16:35
4194 73a7
Reposted fromposzum poszum viagoldenboy goldenboy
bezemnieomnie
16:35
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
16:35
6558 88fe 500

🔪check my blog🔪

Reposted fromKiro Kiro
bezemnieomnie
16:34
3706 cb6b
Reposted fromkarahippie karahippie viaEvowe Evowe

September 17 2017

20:00
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl