Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

bezemnieomnie
19:02
1907 60d2 500
bezemnieomnie
19:01
1895 014a

June 25 2017

bezemnieomnie
19:36
8591 4ae6 500
Reposted frommart6na mart6na viaAmericanlover Americanlover
bezemnieomnie
19:20
bezemnieomnie
19:20
3700 717f 500
Reposted frommental-cat mental-cat viaAmericanlover Americanlover

June 21 2017

bezemnieomnie
15:07
9256 cd1b 500
bezemnieomnie
15:04

“Są takie noce od innych ciemniejsze, kiedy się wolno rozpłakać.”
— A. Osiecka
bezemnieomnie
15:03
5620 955b
Reposted fromfidelity fidelity viayouaresonaive youaresonaive
bezemnieomnie
15:03
Młodość jest jak te butelki, które rozwalaliśmy o ściany. Nie można ich skleić z powrotem, ale jest jeszcze szansa, dla każdego z nas, marnych ciuli, że przyjdzie ktoś, kto ułoży z nich witraże.
— Piotr Czerwiński, Pokalanie
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viayouaresonaive youaresonaive
bezemnieomnie
15:03
0753 ddd1 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viayouaresonaive youaresonaive
15:02
2568 cbb4
Reposted fromLittleJack LittleJack viayouaresonaive youaresonaive
bezemnieomnie
15:02
bezemnieomnie
15:01
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą

June 10 2017

bezemnieomnie
18:12
7608 f6d1
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viayouaresonaive youaresonaive

June 09 2017

12:08
And when you look at her,
if you do not feel blessed
to have her.
She is not yours to keep.
She is another man’s blessing.
— Pierre Jeanty (via poemsporn)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viazapachsiana zapachsiana
bezemnieomnie
12:00
Wychodzimy z wykładu, wsiadamy do windy. Ktoś rzuca, że został jeszcze tylko tydzień zajęć. Ktoś inny komentuje: "Ale że jak... że to już? Nasze 17 lat edukacji?". Nikt się nawet nie zaśmiał.
— Wszechobecny klimat końca.
Reposted fromhesiamela hesiamela viayouaresonaive youaresonaive

June 08 2017

bezemnieomnie
11:17
Reposted fromagridoce agridoce viazapachsiana zapachsiana
bezemnieomnie
07:12
3436 e9df

June 07 2017

22:57
1062 42b2 500
bezemnieomnie
22:56
2887 698d
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl