Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2020

bezemnieomnie
16:06
8207 e536 500
Reposted frompierdolony pierdolony viamilostki milostki
bezemnieomnie
16:05

Niewyrażone emocje nie umierają. Zakopujemy je żywcem, a one wypełzają potem w jeszcze brzydszej formie.

— Sigmund Freud
Reposted fromveta veta viaAmericanlover Americanlover
bezemnieomnie
16:05
bezemnieomnie
16:05
0878 5c22
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viaAmericanlover Americanlover
16:04

January 13 2020

bezemnieomnie
15:08
4137 2e6d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaIsjaki Isjaki
bezemnieomnie
14:14
5565 bb44
bezemnieomnie
14:13
5552 fd4a 500
bezemnieomnie
14:12

Napaleni na siebie jesteśmy jak dwa parowozy, a tymczasem siedzimy po przeciwnych stronach stołu i w napięciu jąkamy się na różne tematy. Ja mówię coś o swoim psie, ty opowiadasz o pracy, chociaż oboje wiemy, że ciebie nie interesuje mój starzejący się pies, a mnie twoja nudna praca. Myślimy tylko o tym, by w końcu siebie dopaść i wsadzać języki do ust, a ręce do majtek. Wydaje nam się jednak, że jeszcze nie wypada, więc opowiadamy sobie te wszystkie dyrdymały i historie tak nudne, że w sypialni za ścianą łóżko zatyka sobie uszy poduszkami. Pytam, czy chce ci się pić, a ty wzdychasz, że owszem, masz wielkie pragnienie, po czym milkniesz rozbawiona dwuznacznością tego słowa i twoje wyznanie zawisa nad nami w oczekiwaniu, a ja, jak ten głupek, sięgam po szklankę z wodą, zamiast nareszcie pod twoją spódnicę.

— - Piotr Adamczyk Powiem ci coś.
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viamilostki milostki
bezemnieomnie
14:10
...balansuję wciąż pomiędzy pragnieniami zupełnej samotności, by czytać i pracować, a tak wielką potrzebą ludzkich gestów i słów.

— Sylvia Plath
bezemnieomnie
14:10
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
bezemnieomnie
14:09
- W każdej baśni jest ziarno prawdy - rzekł cicho wiedźmin. - Miłość i krew. Obie mają potężną moc. Magowie i uczeni łamią sobie nad tym głowy od lat, ale nie doszli do niczego, poza tym, że...

- Że co, Geralt?

- Miłość musi być prawdziwa.
— Andrzej Sapkowski "Ostatnie życzenie"
Reposted fromlilikoi lilikoi viaMagnolia11 Magnolia11

September 19 2018

bezemnieomnie
14:39
bezemnieomnie
14:39
5316 10b9
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamilostki milostki
bezemnieomnie
14:34
2365 2709
Reposted from4777727772 4777727772 viamilostki milostki
bezemnieomnie
14:29
2227 7b09 500
.

July 13 2018

bezemnieomnie
21:17
8578 b143 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaAmericanlover Americanlover
bezemnieomnie
21:16
8500 a141 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaAmericanlover Americanlover

July 11 2018

bezemnieomnie
09:25
6550 1678 500
Reposted fromSanthe Santhe viaAmericanlover Americanlover
bezemnieomnie
09:24
9421 93b9
Reposted fromtichga tichga viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...