Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2018

bezemnieomnie
18:37
 
Reposted from4777727772 4777727772 viapastelowe pastelowe
bezemnieomnie
18:37
Jak to jest mieć trzy lata? Czy byłem szczęśliwy? Czy byłem kochany? Nie pamiętam. Później od siódmego czy dziesiątego roku życia pamiętam jakieś urywki. Jakieś sceny. Mam takie zdjęcie, na którym siedzę nad „Poczytaj mi, mamo”. Jestem ubrany w białą koszulkę z zaokrąglonym kołnierzykiem. Dołki w policzkach. Fryzurę na garnek. Patrzę uśmiechnięty w książkę. Jestem pełen nadziei. Ufności. Świat jest dla mnie dobrym, przyjaznym, ciepłym miejscem. Kiedy to znika?
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viapastelowe pastelowe

June 27 2018

08:34
0742 0231 500
bezemnieomnie
08:33
bezemnieomnie
08:32
4206 48b7 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaxannabelle xannabelle

June 26 2018

bezemnieomnie
02:31

June 25 2018

bezemnieomnie
20:09
Reposted fromFlau Flau viapastelowe pastelowe
bezemnieomnie
20:08
0333 0d56
Reposted fromnoone97 noone97 viapastelowe pastelowe
bezemnieomnie
19:54
6127 c086 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazapachsiana zapachsiana
bezemnieomnie
19:53

Reposted fromcarly carly viaxannabelle xannabelle

June 22 2018

bezemnieomnie
17:05
8491 33e7
Reposted fromonlyman onlyman viaxannabelle xannabelle

May 31 2018

bezemnieomnie
23:59

May 20 2018

bezemnieomnie
23:18
9044 7414 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viakatiuszak katiuszak
bezemnieomnie
23:18
Rozpamiętywanie każdego uczucia prowadzi do jego nasilenia.
— Bogdan Wojciszke
Reposted fromirmelin irmelin viaaviee aviee
bezemnieomnie
23:17
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaaviee aviee

May 09 2018

bezemnieomnie
10:24
Na koniec nie będa mnie bolały słowa wrogów, lecz milczenie przyjaciół.
— Martin Luther King
Reposted fromatyde atyde viaaviee aviee
bezemnieomnie
10:19
8544 2fed 500
Reposted fromnutt nutt viakatiuszak katiuszak
bezemnieomnie
09:54
6117 1a82 500
Reposted fromPoranny Poranny viaznikajac znikajac

May 01 2018

bezemnieomnie
09:02
7075 823e 500
Reposted fromseaweed seaweed viakatiuszak katiuszak
bezemnieomnie
08:40
3366 b1c6
Reposted frommakle makle viaznikajac znikajac
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl